Fremtidsplaner

Simonsviken næringspark har store planer for fremtiden og planlegger ny bebyggelse på over 100.000 m2. Flere nye bygg med gode løsninger for logistikk og infrastruktur vil styrke næringsparkens attraktivitet og posisjon som sentrumsnær tilbyder av næringsarealer.

På sikt er det også planer om å etablere en “bybane på sjø” med båtrute fra Strandkaien med stopp i Simonsviken, Florvåg, Straume, Hanøytangen og Ågotnes.

 

 

 

Næringspark

Simonsviken næringspark holder til i Sjøkrigsskoleveien 15 på Laksevåg like utenfor Bergen sentrum. Her er kort vei til flere av Bergens bydeler, samt Askøy og Sotra. Motorveinettet rundt sentrum gjør næringsparken lett tilgjengelig fra sentrale bo-områder og andre næringsområder.

Næringsparken har egen ISPS-godkjent havn og mulighet for logistikktjenester på stedet. Ellers er det kort vei til Bergen havn med containerterminal om man ønsker å benytte seg av denne.

Fokus på miljø

Alle nye byggetrinn skal gjennomføres i harmoni med miljøet, eksisterende bebyggelse, grøntarealer og tilgrensende boligområder.

Parkeringsmuligheter, miljøvennlig adkomst og kollektivtransport vil være viktige stikkord i arbeidet med utvidelse av arealet i Simonsviken Næringspark.

Beliggenhet

Knutepunktet mellom Bergen sentrum, Askøy, Sotra, Kokstad/Sandsli og Flesland flyplass

Hovedveinettet rundt Bergen gjør Simonsviken Næringspark lett tilgjengelig fra alle sentrale bydeler, samt Askøy og Sotra. Fra Bergen sentrum når du næringsparken på under 5 minutter. Kjøretiden til Kokstad/Sandsli og Flesland flyplass er ca. 15. minutter.

 

 

 

 

 

Beliggenhet

Knutepunktet mellom Bergen sentrum, Askøy, Sotra, Kokstad/Sandsli og Flesland flyplass

Simonsviken Næringspark har en unik sentral beliggenhet på Laksevåg. Fra Bergen sentrum når du oss på under 5 minutter.

Hovedveinettet rundt Bergen gjør næringsparken lett tilgjengelig fra alle sentrale bydeler, samt Askøy og Sotra. Kjøretiden til Kokstad/Sandsli og Flesland flyplass er ca. 15 minutter.