Fokus på miljø

Alle nye byggetrinn skal gjennomføres i harmoni med miljøet, eksisterende bebyggelse, grøntarealer og tilgrensende boligområder.

Parkeringsmuligheter, miljøvennlig adkomst og kollektivtransport vil være viktige stikkord i arbeidet med utvidelse av arealet i Simonsviken Næringspark.