Fremtidsplaner

Simonsviken næringspark har store planer for fremtiden og planlegger ny bebyggelse på over 100.000 m2. Flere nye bygg med gode løsninger for logistikk og infrastruktur vil styrke næringsparkens attraktivitet og posisjon som sentrumsnær tilbyder av næringsarealer.

På sikt er det også planer om å etablere en “bybane på sjø” med båtrute fra Strandkaien med stopp i Simonsviken, Florvåg, Straume, Hanøytangen og Ågotnes.