Havnen

Simonsviken Næringspark disponerer egen dypvannskai med et tilhørende stort havneområde.
Vi har en ISPS godkjent havn i Bergen,  med mulighet for logistikktjenester fra vår leietaker Simonsviken Kai AS.
Det er 75 meter kaifront, og kaien er en dypvannskai. Simonsviken Næringspark disponerer egen dypvannskai med et tilhørende stort havneområde.