Lokaler

Simonsviken Næringspark består av totalt over 45.000 kvadratmeter industri- og lagerlokaler og i overkant av 2100 kvadratmeter kontorlokaler.
Flere store leietakere er allerede på plass og skaper variert og spennende aktivitet i området.

Parkering og store utearealer. Utleier skreddersyr alle små og store arealløsninger til produksjon, lager og kontor.
Næringsparken har også egen ISPS-godkjent havn, hvor Simonsviken Kai AS kan levere logistikktjenester.
Muligheter for sjøtransport av gods til og fra egen havn, gjør Simonsviken Næringspark spesielt attraktiv.