Bygg og Entrepenør Partner AS (BEP)

Bygg og Entrepenør Partner AS (BEP) har inngått en avtale med SNP om at alle tilpasninger og endringer i parken skal gå gjennom BEP, etter godkjenning av SNP og leietaker.

Kontaktperson:
Tom Haukedal
Tel: 911 62 920
E-post: tom@haukedal.as

 

 

Beredskapsplan

Leietakerne har inngått en avtale om samarbeid vedrørende beredskapsaktiviteter. Hensikten har vært å etablere en ordning som ivaretar felles egenbeskyttelse/beredskap og tilfredsstiller myndighetspålagt beredskapskapsplikt gjennom internkontrollforskriften og enkeltbedriftenes behov. Samtidig skal brannvesenets krav til egenbeskyttelse tilfredsstilles.

Simonsviken beredskap bistår selskapene ved brann, ulykke eller annen nødsituasjon som gjør innsats fra beredskapsstyrken nødvendig.

Eierene

  • 1/3 Storanger AS
  • 1/3 R. Svendsen Holding AS
  • 1/3 Meto Holding AS

Styret

  • Styrets leder: Dag V. Skansen
  • Styremedlem: Karianne Westfal-Larsen
  • Styremedlem: Rune Svendsen
  • Styremedlem: Tom Haukedal
  • Styremedlem: Jan Berg


Daglig leder

Tom Haukedal
Tel: 911 62 920
E-post: tom@haukedal.as

 

Historie

Det har vært industriaktivitet i Simonsviken siden 1916, da Norsk Valseverk startet opp emballasjestålproduksjon i det som senere ble kjent som Blikkvalseverket. Blikkvalseverket var i sin tid Bergens største industriselskap med store deler av verden som marked. På grunn av stor overkapasitet på verdensmarkedet la siste eier, Corus Packaging Plus Norway AS ned driften i de tradisjonsrike lokalene 9. juli 2008, og 260 personer mistet jobben.

Simonsviken Næringspark overtok eiendommen 4. mai 2009, og de første leietakerne kom inn et år senere, etter at en gigantisk rivnings- og restruktureringsprosess hadde funnet sted.

Om oss

Simonsviken næringspark ligger ideelt til på Laksevåg 5 minutter fra Bergen sentrum. Næringsparken består av over 42.000 kvadratmeter industri- og lagerlokaler og i overkant av 2100 kvadratmeter kontorlokaler.

SNP har til hensikt å utvikle eiendommen til en stor moderne næringspark med plass til B2B-næring, industri og servicevirksomhet.

• Unik beliggenhet og enkel adkomst
• Skreddersydde arealløsninger til produksjon, lager og kontor
• Stort havneområde med egen dypvannskai
• Parkering
• Store disponible utendørsarealer

Om oss

Simonsviken næringspark ligger ideelt til på Laksevåg 5 minutter fra Bergen sentrum. Næringsparken består av over 45.000 kvadratmeter industri- og lagerlokaler og i overkant av 2100 kvadratmeter kontorlokaler.

SNP har til hensikt å utvikle eiendommen til en stor moderne næringspark med plass til B2B-næring, industri og servicevirksomhet.

• Unik beliggenhet og enkel adkomst
• Skreddersydde arealløsninger til produksjon, lager og kontor
• Stort havneområde med egen dypvannskai
• Parkering
• Store disponible utendørsarealer