Beredskapsplan

Leietakerne har inngått en avtale om samarbeid vedrørende beredskapsaktiviteter. Hensikten har vært å etablere en ordning som ivaretar felles egenbeskyttelse/beredskap og tilfredsstiller myndighetspålagt beredskapskapsplikt gjennom internkontrollforskriften og enkeltbedriftenes behov. Samtidig skal brannvesenets krav til egenbeskyttelse tilfredsstilles.

Simonsviken beredskap bistår selskapene ved brann, ulykke eller annen nødsituasjon som gjør innsats fra beredskapsstyrken nødvendig.